Welkom op de website van Biljart Vereniging Maurits

Over onze vereniging:

In juni 2016 heeft de biljartvereniging Maurits, gehuisvest in Zalencentrum Het Plenkhoes in Geleen-Zuid, haar 10-jarig bestaan gevierd.
De club bestaat eigenlijk veel langer. Ze is opgericht door de
personeelsvereniging van de mijn Maurits en is later als zelfstandige vereniging verder gegaan.
Maurits heeft een eigen lokaal waar de leden kunnen beschikken over twee biljarts. Gespeeld wordt op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en als er belangstelling is ook op woensdagmiddag en vrijdagmiddag.
De vereniging doet met vier teams mee aan de libre-competitie 2019-2020 en speelde ook met vier teams in de bandstootcompetitie bij de SBBS (Senioren Biljartbond Sittard-Geleen e.o.), dat tot eind mei 2019 duurde.
Hoewel de meeste leden het libre-spel beoefenen is er ook belangstelling voor het bandstoten en het populaire driebanden.
Ook worden er bij onze vereniging onderlinge competities georganiseerd, zowel Libre als Bandstoten.  Deze competities zijn niet alleen om de krachten te meten, maar ook om de onderlinge contacten aan te halen.
Zoals veel verenigingen heeft ook Maurits te maken met een teruglopend aantal leden.
Nieuwe leden van welke leeftijd dan ook, zijn daarom van harte welkom. Niet alleen geoefende
biljarters, ook personen die het spel niet helemaal beheersen. Onze leden van de vereniging zijn altijd bereid om aanwijzingen en tips te geven om het eigen spel te verbeteren.
Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie, klik hier